Norges største korpsstevne Nordby skolekorps arrangerte TusenFryd- stevnet for 25 korps for første gang i 2009. Tilbakemeldingene vi fikk var gode, og vi bestemte oss for å prøve å gjenta suksessen. Siden den gang har antall deltagere økt, med 117 korps som det meste i 2018. Vi kan trygt si at dette er Norges største korpsstevne!

Corona-situasjonen 2020

På tross av godkjenning fra kommune- overlegen ble stevnet i 2020 avlyst den 9. september. Følgende informasjon gjen- speiler planen for hvordan det skulle ha blitt gjennomført i lys av Corona-epidemien.

Ankomst

Det vil ikke være en felles oppstilling. En representant for hvert korps møter i sekretariatsteltet som i år plasseres 100 meter ovenfor hovedinngangen til TusenFryd. I dette teltet vil dere få utdelt billetter (armbånd) fram til kl. 12.00. Her skal også hvert korps overlevere en navneliste over alle deltagere som deltar på stevnet. Hvert korps må ha egne definerte smittevernansvarlige som må gå med gul refleksvest i forbindelse med ankomst og konserter. Korpsene avtaler selv hvor de møtes på parkeringsplass/grøntområde utenfor inngangen for utdeling av armbånd. Når alle korpsets deltagere har fått armbånd kan korpset gå til hovedinngangen for å bli sluppet inn i parken gjennom en egen korpsinngang. NB! Sekretariatsteltet og inngangen som har vært brukt tidligere år brukes ikke i 2020.

Smittevernansvar for korpsene

Hvert korps må ha egne smittevern- ansvarlige på stevnet. Minimum 2 personer, store korps må vurdere å ha flere. Smittevernsansvarlige skal gå med gul refleksvest når korpset er samlet i forbindelse med oppmøte, inngang til parken og i forbindelse med eventuell konsertdeltagelse. Vi er pålagt å ha en oversikt, med navn, over alle som deltar på TusenFryd-stevnet. Alle korps må fylle ut et skjema som er sendt på e-post til påmeldte korps 22. august. Listen vil vi legge inn i en egen lukket konvolutt og en person hos oss vil ta vare på konvoluttene på en trygg måte. Hvis det ikke er behov for smittesporing, vil listene bli makulert 10 dager etter stevnet. Korpsene er selv ansvarlig for å sikre at alle tilknyttet korpset forholder seg til smittevern- reglene om avstand når det er korpsaktivitet. Dette betyr også at ingen som viser sykdomstegn i forhold til Covid-19 skal møte på stevnedagen.
12 spillville år på TusenFryd!
TusenFryd har på sin nettside publisert smittevernråd. Vi viser også til den samlede oversikten som NMF har lagt ut på sin nettside.

Innmarsj

Det vil ikke bli gjennomført marsj gjennom parken og en stor åpning på Amfiscenen. Årsaken til dette er at det vil være for utfordrende å holde de anbefalte avstander med så mange deltagere.

Konserter

Konserter og drilloppvisninger vil i år bli gjennomført lengst nede i parken, foran spøkelseshuset «Nightmare» (bildet nederst). Denne attraksjonen er stengt og vi kan benytte området foran det, hvor det også er plass til publikum. Vi vil stille med trommesett og notestativer som vi vil vaske/sprite mellom hvert korps. Vi oppfordrer korpsene til spille stående, men vi vil ha stoler tilgjengelig hvis ønskelig. Det vil ta noe mer tid for konsertavviklingen hvis stoler skal benyttes da vi i så tilfelle må vaske/sprite stolene mellom hvert korps. Trommestikker/køller/småperc. må korpsene selv ta med. Ved regnvær vil vi sette opp telt, alternativt at vi benytter den overbygde Amfiscenen. Hvert korps/drilltropp får 10 min. effektiv tid for sin opptreden. Hvis det er mange korps som vil ha konsert, har vi et tilleggssted i parken. På de stedene hvor konserter gjennomføres vil det være vakter fra oss samt et lyd-anlegg. Det er veldig hyggelig for korpsmedlemmene om vi har godt med publikum på konsertene. Men som dere kjenner til er det 200 som er maksimalgrensen per i dag på konserter. Våre verter vil etter beste evne ha kontroll på dette antallet til enhver tid. Samtidig ber vi om at dere som publikummere forholder dere til avstandsreglene.

Når?

I og med at det i år ikke blir oppstilling, marsjering, fellesnummer og åpning, vil innslipp i parken først være kl. 10.30. Parken stenger kl. 18.00. Dere kan selv velge når dere vil komme. Konsertene vil starte kl. 11.00 og fortsette utover ettermiddagen. Tidsplan for konsertene og drillopptredener vil bli sendt ut innen 1. september.

Innmarsj/fellesnumre/konkurranse

Utgår.

«Drum Battle»

Vi ønsker å utfordre slagverkerne til å bli med på en uhøytidelig trommekamp. Hver gruppe får 90 sekunder til å fremføre et rytmisk og engasjerende trommestunt. Når gruppe nr. 1 er ferdig, går vi umiddelbart videre til gruppe nr. 2 og 3 osv. Det vil være en jury som kårer en vinner som får en pengesum til å kjøpe noe i parken for sin gruppe. Slagverkerne må benytte eget utstyr/stikker.

Drilloppvisning

Det vil være 10 minutter tilgjengelig for hver drilltropp. Vi kan spille av musikk fra vårt PA-anlegg. Drillere kan også drille til musikk fra eget korps.

Lek og moro

Attraksjoner (unntatt SkyCoaster) og inngang er inkludert. SkyCoaster koster ekstra.

Uniformering/medalje

Siden dette skal være et stevne med mye lek og fritid, stilles det ikke krav til full uniform. Men det er flott om korpsene stiller i korpsgenser eller lignende. Alle stevnedeltagerne får medalje, men gitt usikkerheten med Corona-situasjonen blir disse ettersendt korpsene senere på høsten. Endelig antall medaljer bestilles av korpsene på stevnedagen.

Overnatting

Vi tilbyr overnatting på lokale skoler, i samarbeid med Norby IL håndball. Egen informasjon er sendt ut til de det gjelder.

Mat og drikke

Parken har mange serveringssteder hvor du kan kjøpe mat og drikke. Det er selvsagt mulig å ta med egen mat.

Stevneavgift for 2020

Stevneavgiften er kr 850,- per korps. Stevneavgiften refunderes ikke ved avmelding eller dersom stevnet må avlyses grunnet en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll (force majeure). Avgiften må være betalt for at påmeldingen er gyldig.

Deltageravgift for 2020

Deltageravgiften inkluderer inngang til TusenFryd med attraksjoner (unntatt SkyCoaster), stevnedeltagelse og medalje. Kr 280,- for korpsmedlemmer. Foreldre og søsken kr 225,- per person. Dag 2-billett for stevnehelgen kan bestilles til kr 80,-. Deltagere med sesongkort på TusenFryd kr 85,-. For 2020-stevnet vil vi sende ut en a-konto-faktura rett etter stevnet. Rest- beløpet vil bli innkrevd når medaljene sendes ut senere på høsten.
Om stevnet
Oppdatert 14. september
9 måneder, 2 uker og 1 døgn til et annerledes korpsstevne!
Har du spørsmål? Ta kontakt med Bård Granerud på e-post eller telefon 90 54 85 76.
Konserter og drilloppvisninger vil i år bli gjennomført lengst nede i parken, foran spøkelseshuset «Nightmare».
Videoreportasje med korpsene fra Marienlyst, Kjelsås og Uranienborg, 12. september 2020.