15 spillville år på TusenFryd!
Om arrangørene
TusenFryd-stevnet arrangeres av Nordby skolekorps (NSK) og Nordby drill (ND) fra Ås kommune. NSK og ND er veldig takknemlige for å kunne ha et samarbeid med nabo TusenFryd og Nordby IL håndball om å arrangere det årlige stevnet.
Nordby skolekorps Postboks 130 1429 VINTERBRO tusenfryd@nordbyskolekorps.no nordbyskolekorps.no
Øvrige samarbeidspartnere og utstillere: