12 spillville år på TusenFryd!
Om arrangørene
TusenFryd-stevnet arrangeres av Nordby skolekorps fra Ås kommune. Korpset ble stiftet i 1959 og kan i år se tilbake på 52 år med sammenhengende drift. NSK har alltid vært et janitsjarkorps med aspiranter, juniorer og drilltropp i tillegg til hovedkorps. Korpset har gjennom de siste årene deltatt på en lang rekke forskjellige kreative prosjekter, både i egen regi og i samarbeid med andre korps. Et viktig element, i tillegg til det rent musikalske, er turer og aktiviteter rettet mot å skape et godt sosialt miljø for musikantene. Alle aktiviteter skjer under NMFs motto: Spilleglede og fellesskap! NSK er veldig takknemlige for å kunne ha et samarbeid med nabo TusenFryd om å arrangere det årlige stevnet.
Nordby skolekorps Postboks 130 1429 VINTERBRO tusenfryd@nordbyskolekorps.no www.nordbyskolekorps.no
NSK-musikant
Øvrige samarbeidspartnere og utstillere:
9 måneder, 2 uker og 1 døgn til et annerledes korpsstevne!